Održana konferencija „Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu“ u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

Main_dscf0335 U Zagrebu je 17. veljače 2015. održana konferencija pod nazivom "Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu", koja je objedinila tri povezana događanja - predstavljanje studije 'Socijalno uključivanje djece Roma (RECI+)', završnu konferenciju projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' te predstavljanje nacionalne kampanje 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?'

U Zagrebu je 17. veljače 2015. održana konferencija pod nazivom "Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu", koja je objedinila tri povezana događanja - predstavljanje studije 'Socijalno uključivanje djece Roma (RECI+)', završnu konferenciju projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' te predstavljanje nacionalne kampanje 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?' koja se provodi u sklopu Mreže podrške romskoj djeci REYN - Hrvatska. Na konferenciji, koju je zajedno s partnerima organiziralo Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak', sudjelovalo je 140 sudionika iz čitave Hrvatske, ali i iz inozemstva. Partnerske i pokroviteljske organizacije u projektima koji su povezani ovim događanjem, bili su Mreža fondacija Otvoreno društvo, UNICEF, Roma Education Fund (REF), Institut 'Ivo Pilar', Osnovna škola 'Orehovica' (Orehovica), Osnovna škola Tomaša Goričanca (Mala Subotica), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), International Step by Step Association (ISSA), Udruga za obrazovanje Roma - UZOR, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH).

Istraživanje Socijalno uključivanje djece Roma (RECI +) navodi da „ne postoji jednoobrazna, visokokvalitetna mreža usluga za svu djecu predškolske dobi, jer je odgovornost za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi prepuštena lokalnim vlastima, koje često imaju značajno različite fiskalne kapacitete i prioritete u programima i mjerama. Stoga je pristup uslugama i resursima za djecu rane dobi uvelike određen slučajnošću mjesta stanovanja." 

U projektu kojega su u partnerstvu proveli Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' s dvije međimurske osnovne škole (OŠ Tomaša Goričanca iz Male Subotice i OŠ Orehovica iz Orehovice), sudjelovali su učitelji, pomagači, stručni suradnici i ravnatelji iz 6 međimurskih osnovnih škola koje pohađa značajan broj učenika i učenica Roma. Cilj projekta bio je podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u kojemu sudjeluju djeca Romi, a same aktivnosti uključivale su edukacije iz pristupa usmjerenog na dijete, razvoja školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje u kojemu djeluju školske zajednice u Pribislavcu (OŠ Vladimira Nazora), Kotoribi (OŠ Jože Horvata), Maloj Subotici (OŠ Tomaša Goričanca), Kuršancu (OŠ Kuršanec), Orehovici (OŠ Orehovica) i Murskom Središću (OŠ Mursko Središće), poučavanja djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, te kontinuiranog mentoriranja od strane sustručnjakinja, kao i opremanja 30 učionica primjerenim namještajem i didaktikom s ciljem doprinošenja stvaranju poticajnog okruženja za učenje i razvoj.

Mreža podrške romskoj djeci 'REYN-Hrvatska' predstavila je sudionicima nacionalnu kampanju 'Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?', kojom se stručna i šira javnost upozorava na važnost imanja visokih očekivanja od djece Roma u odgoju i obrazovanju, njegovanja višestrukosti identiteta djeteta te uvažavanja činjenice dvojezičnosti i višejezičnosti djece Roma s ciljem podržavanja razvoja djetetovih jezičnih kompetencija. Kampanju provode članovi Mreže REYN-Hrvatska – odgajatelji, učitelji, stručni suradnici, pomagači i aktivisti za prava Roma. U sklopu događanja predstavljene su i lokalne zagovaračke akcije koje provode škole u Maloj Subotici (Program opismenjavanja roditelja – OŠ Tomaša Goričanca), Novigradu podravskom (Uključivanje romske djece u programe predškole i u redovan vrtićki program – OŠ Prof. Blaža Mađera i DV Fijolica), Rijeci (Jel ti znaš gdje je mjesto za mene? – COO Rijeka) i Zagrebu (Pravovremeni upis djeteta u školu i osnaživanje suradnje u lokalnoj zajednici – OŠ Dr. Vinka Žganca, Kozari Putevi).  

Za sve informacije kontaktirajte POU 'Korak po korak' putem email adrese asja@korakpokorak.hr

Preporučite članak: