O članstvu Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska

Main_s1 Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska pokrenuta je u veljači 2014. Do 6. 11. 2014. je u članstvo okupila 151 člana, što uključuje i individualne i institucionalne članove. U ovom članku pronađite rezultate analize strukture našeg članstva.

Nakon 9 mjeseci djelovanja, Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska broji 151 člana, od čega je 129 individualnih i 22 institucionalna člana. Tim POU Korak po korak izradio je kratku analizu čiji rezultati pokazuju strukturu članstva naše mreže. Zanimao nas je omjer institucionalnih i individualnih članova, udio članova koji rade neposredno s djecom u području odgoja i obrazovanja, kakve uloge imaju naši individualni članovi i članice te s kojim brojem djece rade. Ovo su neki od uvida do kojih smo došli, dok detaljnije rezultate možete iščitati iz objavljenih grafova:

  • Članstvo u mreži većinom je individualno, od čega je najveći udio punih individualnih članova i članica (64%)
  • Mnogo je više članica, nego članova mreže (Ž=70%; M=30%)
  • Među individualnim članstvom najviše je djelatnica i djelatnika osnovnih škola (46%), zatim slijede predstavnici organizacija civilnog društva koji se bave romskim pitanjima i/ili obrazovanjem (26%) te djelatnice i djelatnici institucija predškolskog odgoja (13%)
  • Među institucionalnim članstvom, najviše je osnovnih škola (45%), dok je postotak institucija predškolskog odgoja te organizacija civilnog društva podjednak (23%)
  • Od ukupnog individualnog članstva, najviše članova djeluje u području formalnog odgoja i obrazovanja (njih 65%), od čega je najviše učiteljica i učitelja (25%). U manjem postotku ih slijede odgajateljice i odgajatelji te ravnateljice i ravnatelji (obje kategorije zastupljene su s 11%). Najmanji je udio pomagača u nastavi (5%). 35% članica i članova uvršteno je u kategoriju "Ostali" koja uključuje osobe koje djeluju u području neformalnog odgoja i obrazovanja, u akademskim i istraživačkim institucijama te u institucijama vlasti, odnosno njihovim odjelima koji se bave obrazovanjem i manjinskim pravima. 
  • Manji postotak naših punih individualnih članova i članica radi s djecom rane dobi, odnosno do 6 godina starosti (njih 34%), dok ih većina radi s djecom starijom od 6 godina (66%)
  • Najveći dio naših punih individualnih članova i članica radi s grupama od 11-toro do 20-toro djece (njih 33%), dok je velik postotak onih koji rade s preko 50-toro djece (njih 52%), od čega čak 23% njih radi s preko 100-tinu djece. Taj veliki postotak možemo objasniti činjenicom da mnoge članice i članovi mreže REYN-Hrvatska rade kao stručni suradnici i ravnatelji u odgojno-obrazovnim institucijama.

Popis članova možete pronaći putem ovih linkova:

INDIVIDUALNO ČLANSTVO - puni članovi

INDIVIDUALNO ČLANSTVO - prijatelji

INSTITUCIONALNO ČLANSTVO - puni članovi

INSTITUCIONALNO ČLANSTVO - prijatelji

Preporučite članak: