U Budimpešti održan sastanak međunarodne mreže REYN

Main_sast Od 8. do 9.10.2014. u Budimpešti su se okupili individualni članovi i predstavnici nacionalnih mreža REYN kako bi raspravili o daljnjim načinima djelovanja na međunarodnoj razini

Od 8. do 9.10.2014. u Budimpešti, održan je sastanak međunarodnog REYN-a na kojemu je 40 članova i članica raspravljalo o vrijednostima i budućim aktivnostima naše krovne mreže. Sastanak je organiziran u sklopu konferencije međunarodne Mreže Korak po korak / International Step by Step Association (ISSA) koja ove godine obilježava 15 godina djelovanja. Među sudionicima su bili i predstavnici nacionalnih REYN-mreža - Hrvatske, Kosova, Irske, Mađarske, Slovačke i Slovenije.

Na sastanku su sudionici razmjenili informacije o aktivnostima u svakoj od zemalja te o prioritetnim područjima djelovanja. Kao jedno od takvih područja identificirane su i zajedničke zagovaračke aktivnosti koje se tiču socijalnih politika prema romskim obiteljima i djeci. Međunarodna REYN mreža od strane svih sudionika prepoznata je kao platforma koja može dati snagu i zagovaranju na nacionalnim nivoima. Također, na sastanku su predstavljeni i resursi poput slikovnica za djecu sa sadržajima na romskom jeziku iz Slovenije te sa sadržajima vezanim za kulturu Putnika (Traveller) iz Sjeverne Irske.

Preporučite članak: