Informacije i preporuke školama vezane za prijave za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za učenike prvih razreda srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Main_222 Donosimo korisne informacije o natječaju te preporuke kako biste svoje učenike podržali u ostvarenju prava na stipendiju

Informacije i preporuke ŠKOLAMA  vezane za  prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za učenike prvih razreda srednjih škola,pripadnike romske nacionalne manjine

Kako bi podržali svoje učenike pripadnike romske nacionalnosti u ostvarivanju prava na stipendiju, školama, odnosno stručnim suradnicima i učiteljima, preporučujemo da:

- primjereno informiraju učenike i njihove roditelje/skrbnike, najbolje putem grupnih ili individualnih sastanaka gdje će dobiti informacije o mogućnosti dobivanja stipendije;

- pruže podršku svojim učenicima i njihovim roditeljima/skrbnicima kod pribavljanja i ispunjavanja dokumentacije - primjerice, kod otvaranja žiroračuna ili sastavljanja pismene izjave roditelja o tome da dijete nije korisnik neke druge stipendije

- informiraju roditelje/skrbnike o tome da se dobivanjem stipendije ne gubi pravo na dobivanje socijalne pomoći;

- kada se roditelji/skrbnici nađu u nedoumici vezanoj za proceduru prijave i odobrenja stipendije, pruže im podršku u saznavanju ili provjeri potrebnih informacija.

 

Natječaj za stipendije MZOS za učenike 1. razreda srednjih škola

pripadnike romske nacionalne manjine

 

Tekst javnog poziva polaznicima prvih razreda srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine, za prijavu za stipendiju MZOS-a, Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju te Obrazac zahtjeva za dodjelu novčane potpore mogu se naći na stranicama Ministarstva putem ovog LINKA

Rok za prijavu: 31.1.2015.

Tko se može prijaviti:

- Redovni učenici pripadnici romske nacionalne manjine upisani u 1. razred srednje škole u šk. god. 2014./2015.

- Učenici koji  po prvi puta mijenjaju program obrazovanja prelaskom u drugu školu

Tko se ne može prijaviti:

- Učenici koji ponavljaju isti (prvi) razred u šk. godini 2014./2015.

Koliki je iznos stipendije:

- 500 kn mjesečno za redovne učenike koji prvi puta pohađaju 1. razred srednje škole

- 300 kn mjesečno za učenike prvih razreda srednje škole koji su po prvi puta prešli u drugu školu, odnosno promijenili nastavni program

Važne napomene:

- Stipendija se uplaćuje na žiro račun koji glasi na ime UČENIKA

- Pravo na stipendiju učenici ostvaruju tijekom cijele školske godine (10 mjeseci u godini)

- U slučaju prekida školovanja korisnik stipendije dužan je vratiti iznos uplaćen nakon prekida školovanja

- Za sve naredne godine (2., 3. i 4. razred srednje škole), kada učenik nastavlja školovanje i ne ponavlja razred, pravo na stipendiranje se produžuje  - učenik se ne mora ponovno javljati na javni poziv, već samo treba dostaviti svjedodžbu o završenom razredu te uvjerenje o upisu u sljedeći razred

- Stipendija za učenike se NE UBRAJA U PRIHODE (Zakon o socijalnoj skrbi, članak 31, dostupno na http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/socijalna_skrb/reforma_sustava_socijalne_skrbi).  To znači da obitelj učenika ne bi smjela izgubiti pravo na dobivanje bilo kojeg oblika socijalne pomoći, ukoliko dijete/učenik prima stipendiju.

Potrebna dokumentacija:

1) preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda škole

2) ovjerena potvrda/obrazac (od škole) o upisu u šk. godinu 2014./2015.

3) preslika dokumenta o vlastitom žiroračunu u banci - VAŽNO - koji je otvoren na ime učenika/djeteta, a ne roditelja/skrbnika

4) dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini - kao dokaz može poslužiti i Izvod iz Matične knjige rođenih za jednog od roditelja, Izvod iz popisa birača za jednog od roditelja ili svjedodžba jednog od roditelja.

Ono što je važno jest da je na dokumentu koji se prilaže (prihvatljiva je i kopija) vidljiv službeni pečat.

5) pismenu izjavu roditelja/skrbnika da učenik koji se prijavljuje nije istovremeno korisnik i neke druge stipendije

6) uvjerenje o prebivalištu za vrijeme školovanja od nadležnog tijela državne uprave (policijske uprave)

Gdje i kako slati prijavu za stipendiju:

Ispunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu novčane potpore, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom (1.-6.) potrebno je poslati do 31.1.2015. na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

UPRAVA ZA STANDARD, STRATEGIJE I POSEBNE PROGRAME

DONJE SVETICE 38

10000 ZAGREB

Na kuvertu je potrebno napisati "Stipendije za Rome"

Preporučite članak: