Pozivamo vas na besplatnu, dvodnevnu edukaciju „Intersektorska suradnja“

Admin Novosti

U okviru aktivnosti osnaživanja svojih članova, Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska organizira besplatnu dvodnevnu edukaciju ‘Intersektorska suradnja’ namjenjenu stručnjacima različitih profila koji rade u različitim vladinim i nevladinim institucijama na području jedne lokalne zajednice (predstavnicima lokalnih vlasti, predstavnicima škola i vrtića, vladinih institucija i nevladinih organizacija koje pružaju usluge za djecu i obitelj, i dr) s pripadnicima romske nacionalne manjine.

Zašto snažno preporučamo edukaciju ‘Intersektorska suradnja’?
Postoji niz izazova da se uspostave kompetentni sustavi koji nude sveobuhvatne, holističke usluge usmjerene na djecu i njihove obitelji. Usluge, onako kako se pružaju, često su fragmentirane, a to može utjecati na razvoj djeteta kao i na dobrobit djeteta i njegove obitelji, posebice kada se radi o ranjivim skupinama. Da bi usluge bile visokokvalitetne i usmjerene na obitelj, potrebno je različite sustave koordinirati s međusobno povezanim individualnim uslugama.
Izvješće OECD-a (2015.) navodi da:

  • Integrirane usluge mogu potencijalno smanjiti troškove pružanja podrške i skrbi, poput više posjeta, dupliranje usluga, a skupe intervencije se smanjuju.
  • Integriranje usluga može dovesti do ranije identifikacije ranjivih osoba s višestrukim potrebama, te je stoga moguće i ciljano ranije intervenirati.
  • Integracija poboljšava pristup uslugama, što je osobito važno osobama iz ranjivih grupa.
  • Integrirane usluge olakšavaju razmjenu informacija i znanja između profesionalaca.
  • Više integrirani modeli pružanja usluga povećavaju suradnju između pružatelja i ustanova, što dovodi do poboljšanja u kvaliteti usluge i daje bolje rezultate i zadovoljstvo među korisnicima usluga i pružateljima usluga.

Integracijom usluga, obitelji i djeca pripadnici Romske zajednice ali i većinska populacija, imat će veću pristupačnost uslugama (zdravstvo, obrazovanje, socijalna skrb i sl.) i lakše će pronaći ono što im je potrebno, a pružatelji usluga će biti bolje upoznati s raznolikošću potreba pojedinaca. S obzirom na partnerstva sektora, podjela odgovornosti uvelike će svima olakšati rad, a jake strane i kapaciteti sektora bit će iskorištene, što će naravno, rezultirati većom učinkovitošću.

Edukacija traje 2 dana. Održavat će se u Tuheljskim toplicama.

22. studenog 2021. (ponedjeljak) od 11.00 do 17.00 sati
23. studenog 2021. (utorak) od 09.00 do 15.00 sati

Tko se može prijaviti na edukaciju?

Zainteresirani članovi jedinica lokalne samouprave različitih profila, a prednost će imati jedinice lokalne samouprave koje prijave barem 3 do 5 članova.
Sudjelovanje u edukaciji je besplatno, a sudionicima su pokriveni troškovi edukacije, hrane, smještaja i puta.

Za prijavljivanje na edukaciju potrebno je ispuniti prijavni list te isti poslati na adresu reyn@korakpokorak.hr najkasnije do 18.11.2021. Sudionici su obvezni sudjelovati u oba dva dana edukacije, a raspored aktivnosti možete vidjeti ovdje

Za sve informacije kontaktirajte nas mailom na sanja@korakpokorak.hr ili telefonski na 01 4854 935.