POZIV NA TRENING ZA AKTIVNO UKLJUČIVANJE U PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Admin Novosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira dva treninga za mlade Romkinje i Rome s ciljem izgradnje kompetencija za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.
Vrijeme i mjesto održavanja te opis treninga pročitajte u dokumentu.

Jedna osoba može se prijaviti samo za jedan termin. Za prijavu je potrebno popuniti Prijavnicu i poslati na email esf@uljppnm.vlada.hr do 26. lipnja 2020.
Za sva pitanja možete se obratiti na ovaj mail.

TRENING ZA AKTIVNO UKLJUČIVANJE
prijavnica