Što učiniti kako bi učenici ostali aktivni i u učenju na daljinu?

Admin Novosti

U anketi koju je Mreža podrške romskoj djeci-Hrvatska u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, provela u osnovnim školama i na koju je odgovorilo 65 škola, škole su govorile o pet najčešćih aktivnosti koje učitelji i škole poduzimaju kako bi osigurali da djeca, koja su u riziku da budu isključena iz nastave na daljinu, ostanu uključena u školskim aktivnostima. Svaku od akcija koje poduzimaju, škole i odgojno-obrazovni djelatnici prilagođavaju vlastitom kontekstu i zajednici u kojoj rade, na prvom mjestu imajući na umu dobrobit djece i vrijednosti koje želimo promovirati.
ŠTO UČINITI KAKO BI UČENICI OSTALI PRISUTNI