NESET izvješće o intersektorskoj suradnji u ranom odgoju i obrazovanju

Admin Novosti

NESET je savjetodavna mreža stručnjaka koja se bavi socijalnom dimenzijom obrazovanja i usavršavanja. Njihovo izvješće, usmjereno na donositelje politika i stručnjake u području ranog odgoja i obrazovanja, istražuje vrijednost i preduvjete intersektorske suradnje kao i važnost usluga ranog odgoja i obrazovanja u iniciranju suradnje. Usmjerava se na romsku djecu i njihove obitelji koji predstavljaju jednu od najranjivijih skupina u Europi, često zarobljenu u začaranom krugu siromaštva, isključenosti i diskriminacije.

Neka od pitanja na koje izvješće nastoji dati odgovore su:

  • Koje usluge bi trebale biti uključene u intersektorsku suradnju, uzimajući u obzir važnu ulogu koju imaju usluge ranog odgoja i obrazovanja?
  • Koji inspirativni primjeri intersektorske suradnje već postoje u Europi?
  • Koja je dodana vrijednost intersektorske suradnje (za djecu i obitelji, stručnjake, donositelje odluka) općenito te u slučaju romske populacije?
  • Koji su preduvjeti za intersektorsku suradnju općenito te u slučaju kada se nastoji odgovoriti na potrebe Roma?

Više čitajte na poveznici: NESET_report_2019