Priručnik za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj

Admin Ostale publikacije

Opći cilj Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) za razdoblje 2013.-20201 jest “poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socioekonomskog jaza između romskog i ostalog stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice.”

Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (NSUR) Vlada Republike Hrvatske donijela je krajem 2012. godine, dok je Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za period od 2013.-2015. (AP NSUR) godine usvojen početkom 2013. godine. Naime, kako bi se pratilo uključivanje Roma, osnovni preduvjet i preporuka za uspješno praćenje je izrada Plana praćenja s jasnim, mjerljivim, dostupnim, relevantnim indikatorima uspješnosti provedbe.

Priručnik za praćenje nastao je uz financijsku podršku Europske unije, u okviru projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, koji se provodi u sklopu programa ‘’IPA 2012 Ispunjavanje preduvjeta za integraciju Roma na lokalnoj/regionaloj razini i nacionalnoj razini’’. Možete ga pronaći na poveznici: Priru_nik_za_pra_enje_Nacionalne_strategije_za_uklju_ivanje_Roma_u_Republici_Hrvatskoj.