Članstvo Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska

Admin Novosti

Od svojeg pokretanja u veljači 2014. do 11. 11. 2016. Mreža podrške romskoj djeci je okupila 300 članova, što individualnih, što institucionalnih. U ovom članku možete naći rezultate najnovije analize članstva.

U dvije godine i deset mjeseci djelovanja, Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska okupila je ukupno 300 članova. Od tih 300 članova, 261 je individualnih članova, a 39 institucionalnih. Kao i pri zadnjoj analizi članstva, zanimali su nas neki pokazatelji koji bi nam pomogli bolje razumjeti strukturu članstva, a sažeti rezultati analize su sljedeći:

  • Članstvo u mreži je velikom većinom individualno (87%), a manji je udio institucionalnih članova (13%). Pritom je najveći broj punih individualnih članova (60%).
  • U članstvu je više članica (77%), nego članova (23%).
  • Gledajući individualno članstvo, najviše je članova koji rade u osnovnim školama, njih 55%. Sljedeći su članovi iz organizacija civilnog društva, kojih je 21%, a zatim iz vrtića (12%). Jednak udio, po 6% je članova iz dvije kategorije – vlasti i onih iz kategorije „ostalo“ (kategorija uključuje različite profile poput novinara, nezaposlenih osoba i drugih).
  • Među institucionalnim članovima, najviše je članica iz organizacija civilnog društva (39%). 33% udjela u članstvu su osnovne škole, a 18% vrtići. 5% članova je iz institucija vlasti.
  • Među individualnim članstvom, 78% članova djeluje u formalnom sistemu odgoja i obrazovanja, dok njih 22% radi u nekim ostalim granama (najčešće su to neformalni oblici odgoja i obrazovanja, akademske i istraživačke institucije, te institucije vlasti). Od 78% zaposlenih u formalnom odgoju i obrazovanju, prednjače učitelji s 34% udjela u članstvu, a slijede ih stručni suradnici (10%), odgajatelji (10%), ravnatelji (9%) i pomagači u nastavi (5%).
  • 71% članova radi s djecom starijom od 7 godina, dok njih 29% radi s djecom u rasponu od 0-6 godina.
  • Prema broju djece s kojom rade, prednjače članovi koji rade s grupama od 11-20 djece (njih 26%), slijede ih manje grupe od 0 do 10 djece (21%) i veće grupe od 21 do 30 djece (19%). 10% članova radi s grupama od 31-50 djece. U velikim grupama, iznad 50 djece, radi 24% članova – 5% njih u grupama od 51 do 100 djece, a čak 19% u grupama većim od 100 djece. Ovdje napominjemo da su to prvenstveno institucionalni članovi poput vrtića ili škola koji su onda ovdje navodili ukupan broj romskih učenika koji pohađaju te institucije.