Atlas romskih naselja međimurske županije

Admin Istraživanja, Resursi

Ovdje pronađite resurse i informacije vezane uz položaj Roma u Hrvatskoj

Atlas romskih naselja Međimurske županije je vrijedan alat koji sadrži detaljne socijalne i ekonomske podatke o 12 romskih naselja u županiji. Pripremljen je od strane Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sredstvima Mreže fondacija Otvoreno društvo. Atlasje zamišljen kao interaktivna baza, pruža podatke na županijskoj razini te na razini 12 županijskih romskih naselja. Dodatno, sadrži detaljnu analizu koja je provedena u romskom naselju Kuršancu na temelju intervjua 1,134 stanovnika iz 197 različitih domaćinstava. Dostupan je putem ovog linka

Zajednička publikacija UNDP-a, UNHCR-a i UNICEF-a pod nazivom “Romska svakodnevica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu” analizira socioekonomski položaj Roma. Kad je riječ o obrazovanju, podaci pokazuju kako dvadeset puta više Roma nema završenu osnovnu školu, nego što je to slučaj kod većinskog stanovništva (40 posto u usporedbi sa 2 posto), pri čemu treba istaknuti izrazito nepovoljnu situaciju Romkinja; 23 posto mlađih Romkinja nema nikakve kvalifikacije kao i 50 posto Romkinja u dobi 25-64 godine. Uključenost Roma u srednjoškolsko obrazovanje iznosi 46,5 posto i dvostruko je niža u usporedbi s ostatkom populacije (83,3 posto). Podaci također pokazuju da je na hrvatskim sveučilištima tek 29 studenata romske nacionalnosti. Lošija obrazovna postiguća Roma odražavaju se i na njihov položaj na tržištu rada. Nezaposlenost Roma je tri do četiri puta viša od nezaposlenosti neromskog stanovništva. Publikacija je na hrvatskom jeziku je dostupna putem ovog linka