Dobre prakse u Sjevernoj Irskoj podrške djece Romima

Admin Primjeri dobre prakse

U članku vam donosimo prikaz dobre prakse razvoja romske zajednice koju u Belfastu u Sjevernoj Irskoj provodi organizacija „Mediation Northern Ireland in Belfast“. Članak je za međunarodni REYN blog (reyn.blog.issa.nl) napisala Denis Long, zaposlenica organizacije „Mediation Northern Ireland in Belfast“ i članica međunarodnog REYN-a, a mi smo ga preveli na hrvatski jezik i prilagodili.

U Sjevernoj Irskoj danas živi između 1200 i 1400 Roma. Najveći ih je dio došao iz Rumunjske, pogotovo nakon ulaska Rumunjske u Europsku Uniju. Povećan broj pripadnik romske nacionalne manjine na području Belfasta je doprinio vidljivosti romske zajednice i skrenuo pažnju na njenu ranjivost.

U prosincu 2013. započet je projekt „Projekt razvoja romske zajednice“ kako bi se suzbili mnogi problemi s kojima se romska zajednica u Belfastu suočavala poput toga da nijedno romsko dijete nije bilo uključeno u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz projekt je došlo do određenih promjena, međutim Rome se još uvijek ne uključuje u procese odlučivanja, te postoje sistemske prepreke za uključivanje romske djece – i unutar zajednice i u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nekoliko je snaga na kojima se temeljila suradnja inicijativa „Mediation Northern Ireland in Belfast“, „South Belfast roundtable“ i romske zajednice te koje su vodile do konačnog uspjeha ovih aktivnosti. Kao prvo, obje inicijative su već prije uspješno surađivale s romskom zajednicom, što je doprinijelo povjerenju i stvorilo atmosferu bliskosti i dosljednosti. Također, uključivanje osoba iz romske zajednica u rad inicijativa se pokazalo neprocjenjivim. Jedna od snaga je i holistički pristup temeljen na partnerstvima s ključnim dionicima – razvijaju se različiti programi koji su iskazani kao potreba od strane romske zajednice u suradnji sa zdravstvenom i socijalnom službom, knjižnicom, policijom, itd. Time se podrška romskoj zajednici pokušava gurnuti u fokus i osnažiti pružatelje usluga za razvijanje kulturalno osjetljivih praksi.

S obzirom na to da je romska kultura u Belfastu i Sjevernoj Irskoj još uvijek vrlo slabo prihvaćena i da se šire lažni mitovi o Romima, cilj „Mediation Northern Ireland in Belfast“ je, u suradnji s inicijativom „South Belfast Roundtable“, promovirati inkluziju, jednakost i kvalitetu u radu s romskim obiteljima u Belfastu.

Kroz različite aktivnosti dotakle su se tri razine – razina romske zajednice, razina pružatelja usluga/lokalne zajednice i razina donositelja odluka. Na svim razinama su aktivnosti bile usmjerene na povećanje uključenosti Roma u život zajednice i otklanjanja raznih prepreka s kojima su se Romi suočavali u svakodnevnom životu.

Tako su na razini romske zajednice organizirani različiti oblici rada s majkama Romkinjama i njihovom djecom u cilju povećanja pristupa uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: vrtiću i predškoli (podrška obiteljima u suradnji s programom „Sure Start“/ „Sigurni početak“) te uslugama u samoj zajednici (Grupa za majke i djecu u lokalnom obiteljskom centru za rumunjske Rome). Majke su također uključene u intenzivne programe profesionalnog (vještine, formalne kvalifikacije) i osobnog (razvoj samopouzdanja) razvoja, učenja engleskog jezika i uspješnog roditeljstva.

Osim romskih majki, u aktivnosti su se uključili i romski zaposlenici i volonteri kako bi pomogli pri izvedbi programa u zajednici, a zauzvrat su dobili priliku sudjelovati na treninzima i biti mentorirani. Ukupno su bile uključene 3 osobe na pola radnog vremena (1 osoba na mjestu asistenta u razvoju zajednice, 2 osobe kao pomagači u brizi za djecu). Suradnja je ostvarena i s Društvenom zajednicom rumunjskih Roma (RRCANI) na jačanju kapaciteta.

Na razini pružatelja usluga i lokalne zajednice, pristup se temeljio na podizanju svijesti o problemima s kojima se Romi suočavaju i razvojem različitih programa za prihvaćanje različitosti. Tako se kroz letke, video materijale i sudjelovanjem pripadnika romske nacionalne manjine na kulturnim događajima pokušala podići vidljivost romske nacionalne manjine, a kroz treninge namijenjene pružateljima usluga (iz područja zdravstva, sigurnosti u zajednici, stanovanja, itd.) i okrugle stolove promovirati različitost i povećati uključenost Roma u donošenje odluka. Također, podržana je i prva „Konferencija Roma u Belfastu“ na kojoj se zagovaralo stvaranje „Regionalne strategije za uključivanje Roma“.

Kako bi se utjecalo na donositelje odluka, oformljena je „Radna grupa za Rome“ koja okuplja profesionalce iz različitih područja koji rade s Romima na svima razinama (od romske, preko lokalne zajednice pa sve do donositelja odluka). Poveden je dijalog o situacijama u kojima su se pripadnici romske nacionalne manjine osjećali diskriminirano te njihovom pristupu uslugama zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i obrazovanja.

Nekoliko je snaga na kojima se temeljila suradnja inicijativa „Mediation Northern Ireland in Belfast“, „South Belfast roundtable“ i romske zajednice te koje su vodile do konačnog uspjeha ovih aktivnosti. Kao prvo, obje inicijative su već prije uspješno surađivale s romskom zajednicom, što je doprinijelo povjerenju i stvorilo atmosferu bliskosti i dosljednosti. Također, uključivanje osoba iz romske zajednica u rad inicijativa se pokazalo neprocjenjivim. Jedna od snaga je i holistički pristup temeljen na partnerstvima s ključnim dionicima – razvijaju se različiti programi koji su iskazani kao potreba od strane romske zajednice u suradnji sa zdravstvenom i socijalnom službom, knjižnicom, policijom, itd. Time se podrška romskoj zajednici pokušava gurnuti u fokus i osnažiti pružatelje usluga za razvijanje kulturalno osjetljivih praksi.

Stranica bloga internacionalne REYN mreže: reyn.blog.issa.nl

Poveznica na originalni članak: http://reyn.blog.issa.nl/a-roma-community-development-best-practice-from-northern-ireland/