Povodom Svjetskog dana Roma 8. travnja

Admin Novosti

Povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska želi ukazati na položaj djece Roma u društvu i na važnost prepoznavanja njihovih obrazovnih potencijala od strane odgojno-obrazovnih djelatnika. Jedan od takvih potencijala je i činjenica da su djeca Romi dvojezična, a često i višejezična.

Naime, 42,4% Roma u Hrvatskoj kao svoj prvi jezik, ili jedan od svojih prvih jezika govori romski jezik/Romani chib, dok 36,5% govori bajaški rumunjski/ljimba d’ bjash.

Za razliku od mnogih drugih jezika, taj potencijal kod djece Roma često se ne smatra bogatstvom i prednošću, već preprekom njihovom razvoju i integraciji u društvo. Isto tako, često se smatra kako je za djecu Rome najbolje da komuniciraju isključivo na hrvatskom jeziku (kako u školi, tako i kod kuće), iz uvjerenja da im komunikacija na prvom jeziku onemogućava da ovladaju hrvatskim jezikom. Ponekad se smatra da, zbog toga što im prvi jezik nije hrvatski, već romski, djeca Romi ne mogu imati jednaka postignuća te da se trebaju školovati po smanjenom programu.

Međutim, ova su uvjerenja netočna i mogu za posljedicu imati produbljivanje jaza između djece Roma i ostale djece po pitanju obrazovnih postignuća. S druge strane, ostaje činjenica da se mnoga djeca Romi školuju i polažu testove na jeziku koji im nije materinji i s kojime se ponekad po prvi puta  susreću tek kada krenu u školu.

Članovi mreže REYN-Hrvatska žele upozoriti na važnost podrške razvoju djetetovog prvog jezika i visokih očekivanja od djece Roma:

·         Za svako dijete je važno da okolina prepoznaje i cijeni njegov/njezin identitet i kontekst iz kojega dolazi. Kako bismo podržali djecu Rome da izrastu u sigurne i uspješne osobe, trebamo njegovati pozitivan stav prema njihovom prvom jeziku i podrijetlu.

·         Istraživanja pokazuju kako dobro razvijena dvojezičnost povećava ‘kognitivnu fleksibilnost’ – dvojezična i višejezična djeca mogu bolje sagledati stvari iz dvije ili više perspektiva. To znači da dvojezičnost ili višejezičnost pozitivno utječu na cjelokupni razvoj djeteta.

·         Učenje drugog jezika temelji se na prethodnim iskustvima i znanjima, stoga se u uspješnim programima poučavanja drugoga jezika kontinuirano ohrabruje uporaba djetetovog prvog jezika. Ukoliko ste odgajatelj ili učitelj, to možete učiniti na taj način da koristite djetetov materinski jezik u razredu – bilo da naučite osnove romskog jezika ili da pozovete roditelje i djecu da govore o svom jeziku.

U društvu u kojemu postoji visok stupanj društvene isključenosti Roma i u kojemu se romski jezik i kultura smatraju manje vrijednima od ostalih, izuzetno je važno podržati razvoj prvog jezika djece Roma. Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska zalaže se za odgoj i obrazovanje koje prepoznaje potrebe i podržava potencijale svakog djeteta te na taj načinpromiče različitost kao bogatstvo, a ne smatra ga preprekom društvenoj integraciji.

Povodom Svjetskog dana Roma pozivamo sve građane i građanke, a pogotovo one koji rade s romskom djecom, obiteljima i zajednicama da nauče nekoliko riječi na jezicima djece Roma i da svaki dan djeluju na izgradnju pozitivnog stava prema kulturi i jeziku djece Roma, kao dijelu naše zajedničke stvarnosti:

HrvatskiRomani chibBajaški rumunjski
Dobar dan. Lacho djive.Buna zua.
Kako se zoveš? So si tjiro nav?Kum ći ćem?
Ja se zovem … Miro nav si o…Ju m’  ćem…
Kako si? Sar san?Kum ješć?
Dobro sam.Lacho sim.Beni.
Vidim te. Dikhav tut.Ći vâd.

www.reyn-hrvatska.net

www.facebook.com/reyn.hrvatska